Now showing items 1-20 of 31

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Aksoy, P., (2014). Resim ve yazı diyalektiğinin günümüz açılımları. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
   Aydın Koyuncu, H., (2019). Semiha Berksoy'un figürlerinde kimlik arayışı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Bağatur, B., (2013). Günümüz sanatındaki yeni portre yaklaşımları: yüz ve maske. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Balkan, G., (2015). Posthuman; bedenin toplumsal inşasının sonu bio - konstrüktif sanat. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Büyükkaya, İ. T., (2014).Gerçeküstü resmin yapılanmasında bilinçdışının rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Cöne, Ö. C., (2014).Günümüz sanatında kimlik ve temsiliyet sorunu olarak giysi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Cığırlı, E., (2019). Resim kursunun cezaevindeki tutuklu ve hükümlü kadınların üzerinde yarattığı etkileri : Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Çağlar, G., (2015). Ortadoğu İslam ülkelerinde soyutlama geleneğinin görsel sanatlardaki güncel yansımaları. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Çakmaktaş, F. M., (2016). Sanatta sağaltım ve güncel sanat terapisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Çelik, A., (2019). Çağdaş Türk resminde 1980 sonrası mekan sorunu. İstanbul:Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Demir Şenkaya, P., (2017). Bilinç, bilinçaltı ve kavramsal açılımları ile günümüz sanatında labirent. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Doğan, Ö., (2015). Görsel sanatlarda çözümleme için değer kavramlarının yeri. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Dönmez, N. I., (2014). Freud'un düş kuramları ve sürrealistler. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Fazla, P., (2018). Edward Hopper ile günümüzde ruhunu kaybeden insanlara bakış. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Genç Çuhadaroğlu, F., (2019). Doğu batı ikilemi bağlamında özgün bir duruş olarak Balkan Naci İslimyeli'nin sanatı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Günana, M., (2018). Yazı-resim geleneğinin Alevi-Bektaşi sanatındaki örnekleri ve günümüz sanatına yansımaları. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Gürses, B. (2014). Plastik sanatlarda resim ve illüstrasyon. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Karaahmetoğlu, A., (2014). Gustav klimt'in sanatı ve günümüze yansıması. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Karakaş, S., (2013). Çağdaş Türk sanatında mekan algısına toplu bir bakış. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Koç, E., (2015). Anselm kiefer; sanatının anlam ve biçimlendirme kaynakları. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]