Now showing items 1-1 of 1

    • Bir arketip olarak gölge 

      Sungurlar, Işık (Işık Üniversitesi, 2013-05-31)
      Araştırmamın temeli, gölgenin sanatsal anlamda kazandığı önem ve kullanım şekli ile insan psikolojisi üzerinde yarattığı etkileri incelemektir. İlk bölümde gölgenin genel tanımı, eski inanışlarda hangi kavramlar ile karşımıza ...